Pages

Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

December 1th, 2013 by Author

[Kapak][Künye] [Hakem Kurulu][İçindekiler]

Tüm Makaleleri görmek veya e-dergi olarak indirmek için Kapak Resmine Tıklayınız....

Cilt 2 Sayı 3

  1- İsmail ÇAKIR, Aslıhan ÇELİK

  Ders İzlencesi Oluşturulmasında Öğrencilerin Aktif Olarak Dâhil Edilmesi: Örnek Bir Çalışma

  [Özet] [Extended Summary] [Tam Metin(İngilizce)]

  2- Vahit BADEMCİ

  Cronbach’ın Alfası, Tek Boyutluluğun veya Benzeşikliğin (Homojenliğin) Bir Ölçüsü Değildir

  [Özet] [Extended Summary] [Tam Metin(İngilizce)]

  3- Cemal AKÜZÜM, Hasan AKGÜNDÜZ

  Diyarbakır’da Öğretmen Yetiştirme Deneyimleri

  [Özet] [Extended Summary] [Tam Metin]

  4- Zeki APAYDIN, Emrah AKMAN, Erol TAŞ, Evşen Aymen PEKER

  Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Işık Kavramına Yönelik Bilgi Yapılarının Kavramsal Değişim Teorilerine Göre Analizi

  [Özet] [Extended Summary] [Tam Metin]

  5- Fatih GÜNER, Naci TOPALOĞLU, Salih Zeki GENÇ

  Medya İletilerinin Gerçeği Yansıtma Düzeylerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Tespiti

  [Özet] [Extended Summary] [Tam Metin]

  6- Cahit TAŞDEMİR

  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

  [Özet] [Extended Summary] [Tam Metin]

  7- Şefika İZGİ TOPALAK, Tarkan YAZICI

  Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

  [Özet] [Extended Summary] [Tam Metin]

  8- Cihat DEMİR, A.Kadir MASKAN

  Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımı Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

  [Özet] [Extended Summary] [Tam Metin]