Pages

Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

April 30th, 2015 by Author

[Kapak][Künye] [Hakem Kurulu][İçindekiler]

Tüm Makaleleri görmek veya e-dergi olarak indirmek için Kapak Resmine Tıklayınız....

Cilt 5 Sayı 9

  Editor: Dr. Tamer KUTLUCA (PDF)

  Guest Editor: Dr. Özcan DEMİREL (PDF)

  1- Gülay EKİCİ, Havva ILGIN BİLİCİ

  İlkokul Öğrencilerinin “Yuva” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları: Hayat Bilgisi Dersinde Nitel Bir Analiz Örneği

  [Özet] [Tam Metin]

  2- Erhan GÖRMEZ

  Medya Okuryazarlığı Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuma Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması

  [Özet] [Tam Metin]

  3- Eyüp AKÇETİN, Ufuk ÇELİK, Abdulkadir YALDIR, Ali KELEŞ

  Designing Undergraduate Curriculum for Management Information Systems (MIS) Education: A Comparison of the MIS Programs of Turkish Universities with those of Global Universities

  [Özet] [Tam Metin](ingilizce)

  4- Melike TURAL SÖNMEZ

  Analysis of Questions about Fractions in the Fifth Grade Mathematics Textbooks with Respect to TIMMS Cognitive Process Skills Levels

  [Özet] [Tam Metin](İngilizce)

  5- Pınar UYANIKER

  The Possible Effects of Combined Reading Activities on the Development of Silent Reading Rate

  [Özet] [Tam Metin](İngilizce)

  6- Güney HACIÖMEROĞLU

  Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  [Özet] [Tam Metin]

  7- Nurullah YAZICI, Mehmet Nuri KÜLTÜR

  Matematik Öğretmenlerinin Kümeler Ünitesinde Yer Alan Temel Kavramlara İlişkin Matematiksel Bilgilerinin İncelenmesi

  [Özet] [Tam Metin]