Pages

 Ders İzlencesi Oluşturulmasında Öğrencilerin Aktif Olarak Dâhil Edilmesi: Örnek Bir Çalışma

Involving Learners as Active Participants in Designing a Course Syllabus: A Sample Research

Yazarlar:İsmail ÇAKIR, Aslıhan ÇELİK

 

April 25th, 2014 by Author

Öz

Bu çalışmanın amacı ortaokul beşinci sınıfta iki saat olarak okutulan seçmeli İngilizce dersi için öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna yönelik bir ders izlencesi oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Bu çalışmanın evrenini Türkiye'nin farklı okullarından 179 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan anket formu araştırma grubuna uygulanmış ve katılımcılar ders için kullanılan materyal ve yöntemlerin kendi ilgi alanlarına yönelik olması gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca dinleme ve konuşma etkinliklerinin seçmeli İngilizce dersi izlencesi içerisinde daha çok yer alması gerektiği ortaya çıkmıştır. Çalışma bu derse yönelik izlencenin hazırlanırken dersin nasıl işlenmesi ve hangi materyal ve tekniklerin kullanılması gerektiği ve nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda da yeni bir çalışmanın yapılması gerektiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İhtiyaç analizi, ortaokul öğrencileri, seçmeli ders, dil öğretimi, izlence

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find out the needs of the fifth grade secondary school students for a two-hour elective English course. The population (N=179) comprises the students from five schools in different regions of Turkey. A needs analysis survey form developed by the researchers was administered to the research participants. Results indicate that fifth grade students want to learn English through various instructional materials and techniques that appeal to their interests. This study also reveals that the materials and techniques to be implemented for the elective course need to be designed in accordance with the expectations of the learners. However, more research is needed to determine what the syllabus of the elective course should include, how the students’ interests can be fully integrated into classroom activities and how and when the course should be evaluated.

Keywords: Needs analysis, learners, elective course, language teaching, syllabus

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular