Pages

The Comparison of the Effectiveness of the Using Compass-Straightedge and a Dynamic Software on Achievement

Pergel-Cetvel ve Dinamik Bir Yazılım Kullanımının Başarıya Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazarlar:Orhan ÇİFTCİ ,Enver TATAR

 

Aralık 15th, 2014 by Author

Öz

Bu çalışma ile doğrular ve açılarda geometrik çizimler konusunda, somut araçlar (pergel-cetvel) kullanma ile dinamik bir yazılım kullanmanın öğretmen adaylarının başarılarına etkilerini karşılaştırmak ve matematik öğretmeni adaylarının geometri öğretiminde pergel-cetvel veya dinamik bir yazılım kullanma hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 24’ü deney-1, 31’i deney-2 grubu olmak üzere toplam 55 matematik öğretmen adayı ile gerçekleştirilen bu çalışmada veriler, başarı testi ve odak grup görüşmesinden elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, dinamik yazılım kullanan deney-1 grubundaki öğretmen adaylarının başarıları ile pergel-cetvel kullanan deney-2 grubundaki öğretmen adaylarının başarıları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bununla beraber hem pergel-cetvel hem dinamik yazılım kullanmanın öğretmen adaylarının başarılarına olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir. Deney-1 grubundaki öğretmen adaylarının büyük kısmının, dinamik yazılımın karışık çizimlerde avantajlı olduğunu, zaman tasarrufu sağladığını ve kavramları anlamada etkili olduğunu söylediği görülmüştür. Deney-2 grubundaki öğretmen adaylarının çoğunluğu ise, pergel cetvel ile kalıcı öğrenim sağlandığını, çizim yapmanın kolay olduğunu ve bu araçları kullanmanın zevkli olduğunu belirtmiştir.

Anahtar kelimeler: Pergel-cetvel çizimleri, dinamik yazılım, pergel, cetvel.

Abstract

The purpose of this study is to compare the effectiveness of using a dynamic software or tools (compass, straightedge) for geometric drawings in lines and angles on the achievement of pre-service mathematics teachers and to bring out the opinions of pre-service mathematics teachers on using compass-straightedge or a dynamic software for teaching geometry. The data in this study which conducted with 55 pre-service teachers, 24 for the first experimental group and 31 for the second experimental group, has been gathered by focused group interviews and achievement test. Based on the analysis of the study data, there is not a significant difference determined on the achievement level of the group 1 teachers who use a dynamic software and the group 2 teachers who use compass-straightedge. In addition, it is determined that using compass-straightedge or a dynamic software has positive impact on pre-service teachers’ achievement. The vast majority of the group 1 teachers have supported the use of a dynamic software in terms of “effective in complicated drawing”, “saving of time” and “comprehending terms more effectively. The vast majority of the group 2 teachers have supported the use of compass-straightedge in terms of “making drawing easier”, “retention in learning” and “having more fun”.

Keywords:Compass-straightedge drawings, dynamic software, compass, straightedge.

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular