Pages

Değerlendirme Süreci

December 1th, 2013 by Author

Dergide yayımlanması için gönderilen makaleler öncelikle editör tarafından kontrol edilerek intihal yapılıp yapılmadığına ilişkin Plagiarism Detector programı ile taranır ve eğer uygun görülürse ilgili uzmanlık alanlarında görev yapmakta olan üniversite öğretim üyelerinden iki hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapabilmeleri için 30 ile 45 gün süre verilir. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda makalenin basımına veya iadesine Editörler Kurulu karar verir. Bu durumda yazarla irtibata geçilerek, süreç hakkında bilgi verilir.

Yazarların gönderdikleri makalenin hakemlik sürecinin başlatılaması için "Telif Hakkı Formu" 'ndaki bilgilerin eksiksiz ve tam doldurularak editor@joucer.com göndermeleri gerekmektedir. "Telif Hakkı Form" 'unu "Makale Gönderimi " bölümünden indirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyurular