Pages

 Öğretim Teknolojileri Kapsamında Öğretmenlerin Hizmet-İçi Eğitimleriyle İlgili Bir Model Önerisi: Web Tabanlı Hizmet-İçi Mesleki Gelişim Modeli

An In-Service Training Of Teachers On The Model Proposal: Web-Based In-Service Professional Development Model

Yazarlar:Hatice DURAK, Mustafa SARITEPECİ, Hasan ÇAKIR

DOI: http://dx.doi.org/10.18009/jcer.10737

December 25th, 2016 by Author

Öz

Öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bazı eksiklikler ve aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklıklardan bazıları hizmet-içi eğitimlerin sürekliliğinin sağlanamaması, eğitim öğretim faaliyetleri dışında yüz yüze hizmet-içi eğitimde yaşanan zaman sıkıntısı, hayat boyu eğitim ve mesleki gelişimin bütünleştirilememesi, hizmet içi eğitim faaliyetlerinden bütün öğretmenlerin eşit şekilde yaralanma fırsatı yakalayamaması, hizmet içi eğitimlerin etkililik-maliyet dengesinin sağlanamamasıdır. Bu çalışmada söz konusu aksaklıkları gidereceği düşünülen bir web tabanlı hizmet-içi eğitim modeli önerilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada “Öğretmenlerin Web Tabanlı Hizmet-İçi Mesleki Gelişim Modeli” önerisi ortaya konarken Morrison, Ross ve Kemp Modeli, Dick ve Carey Modeli, Passerini ve Granger Hibrid Tasarım Modeli incelenerek, bu modellerden hizmet-içi eğitimde amaca uygun olabilecek bileşenler ve uygulamalar seçilerek bütünleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı hizmet-içi eğitim; mesleki gelişim; öğretim tasarımı modeli.

Abstract

Some shortcomings and failures are experienced in carrying out the in-service training activities for teachers. Failure to provide the continuity of some in-service training of these deficiencies, educational activities other than face-to-service time shortage experienced in training, cannot be integrated in lifelong learning and professional development, lack of in-service training activities capture evenly chance of injury to all the teachers, the in-service training of effectiveness-cost balance It cannot be provided. In this study, which is expected to resolve the glitch in a web-based in-service training model aimed recommended. In the study "Web-Based Teachers In-Service Professional Development Model" proposal is revealed Morrison, Ross and Kemp Model, Dick and Carey Model and Passerini and Granger examined Hybrid Design Model, will be fit for purpose in the training-services of these model components are integrated by selecting and applications.

Keywords: Web-based in-service training; professional development; instructional design model.

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular