Pages

Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

September 1th, 2013 by Author

Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, tüm sosyal ve fen bilimleri dallarında eğitim içerikli makalelerin yer aldığı uluslararası hakemli akademik bir dergidir

Yılda iki kez olmak üzere yayınlanması hedeflenmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Duyurunun Devamı için TIKLAYIN |

Dergimiz;

September 1st, 2013 by Author

Bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Yayın Etiği ve Malpraktis Bildirgesi okumak için TIKLAYIN |

Değerli Okuyucular ve Yazarlar

Önemli: "Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. "

Duyurunun Devamı için TIKLAYIN |

Değerli Okuyucular ve Yazarlar

Dergimiz ULAKBİM Dergipark sistemi üzerinden yayın hayatına başlamıştır. Bundan sonra dergi için gönderilerinizi Ulakbim Dergipark üzerinden yapmanız gerekmektedir.

ULAKBİM Dergipark sayfasına gitmek için TIKLAYIN |

Değerli Okurlarımız;

“ JCER dergisinin 2017 yılı 10. sayısı yayınlanmıştır. Katkıda bulunan herkeze teşekkür ederiz ”

Değerli Yazarlar;

2018 yılında gönderilmiş ve kabul edilen makaleler sıradaki sayıda yayınlanmak üzere erken görünümde listelenmektedir. Makalelerinizi baskı sürecinden önce kontrol ederek gerekli düzeltmeler için "editor@joucer.com" mail adresine bilgi mesajı atınız.

Değerli Yazar ve Okuyucularımız;

Önümüzdeki sayıdan itibaren Creative Commons Lisansı
Dergimizde yayınlanan eserler Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanacaktır.

Creative Commons Lisansı
Dergimizde yayınlanması için gönderilen makaleler cross chek programı ile taranmaktadır. 2014 ve sonrasında yayınlacak tüm makaleler için doi numarası verilecektir.

Duyurunun Devamı için TIKLAYIN |

Yıl 2017 Cilt 6 Sayı 11 :

Cilt 6 sayı 11 ait yeni dönem makale kabulleri devam etmektedir

Duyurunun Devamı için TIKLAYIN |

Kategoriler

İNDEKSLER

Dergi PolitikasI