Pages

Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Development of a Digital Citizenship Scale for Youth: A Validity and Reliability Study

Yazarlar:Zafer KUŞ, Erhan GÜNEŞ, Uğur BAŞARMAK, Hamza YAKAR

DOI: 10.18009/jcer.335806

 

Aralık 3, 2017

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, internet kullanım oranının en yaygın yaş gruplarında yer alan gençlerin dijital vatandaşlık algılarını tespit etmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Bu araştırmanın çalışma grubunu 16-24 yaş arasında bulunan toplam 438 kişi oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin uygulaması sonucunda elde edilen veriler üzerinden ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 8 faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve ölçeğin toplam varyansının önemli bir kısmını (%49,700) açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için de iç tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu ölçeğin gençlerin dijital vatandaşlık algılarını tespit etmeye yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık, Dijital Vatandaşlık, Genç, Ölçek

Abstract

The main objective of this study is to develop a valid and reliable scale for identifying digital citizenship perceptions of young people in the most common age groups. The study was conducted as a survey study. The study group of this study is composed of 438 people in Turkey who are among 16-24 age group with the highest rate of internet use in Turkey. An exploratory factor analysis was performed to determine the validity of the scale and the item discrimination powers were calculated. The total variance of the scale was determined that the scale had 8-factor structure and was found to be 49,70%. The internal consistency level was also calculated to determine the reliability of the scale. As a result, it can be said that this scale is a valid and reliable scale that can be used to determine the digital citizenship perceptions of young people.

Keywords: Citizenship, Digital Citizenship, Young, Scale

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular