Pages

Journal of Computer and Education Research

April 30th, 2015 by Author

[Cover][Editorial Board] [Referee Board][Contents]

Volume 5 Issue 10

  Editor: (PDF)

  1- Fatih ULUKAYA, Nail YILDIRIM, Vildan ÖZEKE

  Educational Administrators’ Technological Leadership Efficacy and Perceptions towards Implementation Levels of Teaching and Learning Activities (Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri ile Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları)

  [Abstract] [Full Text]

  2- Pınar Uyanıker

  Looking for a Black Cat: EFLTeachers’ Perception of Democracy

  [Abstract] [Full Text]

  3- Selçuk İLGAZ, Akif ÇELEN

  Issues in the Use of Information and Communication Technologies and Unethical Behaviors: An Overview (Ayrılıp Birleşme ve ÖTBB (Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri) Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Akademik Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması)

  [Abstract] [Full Text]

  4- Volkan Hasan KAYA

  Determination of the Relationship Between Information Technology, Student Emotions and Science Literacy (Duygusal Zekanın Işığında Bilişim Teknolojisi ve Öğrenci Duygularının Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi)

  [Abstract] [Full Text]

  5- Melike TURAL SÖNMEZ

  Design based Investigation On Construction of Mathematical Modelling Problems: Example of Financial Content (Matematiksel Modelleme Problemlerinin Yapılandırılması Üzerine Tasarım Tabanlı İnceleme: Finansal İçerik Örneği)

  [Abstract] [Full Text]

  6- Hakan Şevki AYVACI, Bahar CANDAŞ

  Students’ Undertandings on Light Reflection from Different Educational Level (Farklı Öğretim Kademesindeki Öğrencilerin Işığın Yansıması Konusunu Anlama Düzeyleri)

  [Abstract] [Full Text]

  7- Olufemi Deborah NINAN, Abimbola Rhoda IYANDA, Isaac Olufemi ELESEMOYO, Esther Olamide OBASA

  Computational Analysis of Igbo Numerals in a Number-to-text Conversion System

  [Abstract] [Full Text]

  8- Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Miyase TUTAR, Gökhan SONTAY

  Investigation of Science Teachers’ Learning Styles with Various Variables (Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi)

  [Abstract] [Full Text]