Pages

Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

December 1th, 2017 by Author

[Kapak][Künye] [Hakem Kurulu][İçindekiler]

Tüm Makaleleri görmek veya e-dergi olarak indirmek için Kapak Resmine Tıklayınız....

Cilt 5 Sayı 10

  Editör: (PDF)

  1- Fatih ULUKAYA, Nail YILDIRIM, Vildan ÖZEKE

  Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri ile Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları

  [Özet] [Tam Metin]

  2- Pınar Uyanıker

  Looking for a Black Cat: EFLTeachers’ Perception of Democracy

  [Özet] [Tam Metin]

  3- Selçuk İLGAZ, Akif ÇELEN

  Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri) Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Akademik Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması

  [Özet] [Tam Metin]

  4- Volkan Hasan KAYA

  Duygusal Zekanın Işığında Bilişim Teknolojisi ve Öğrenci Duygularının Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi

  [Özet] [Tam Metin]

  5- Melike TURAL SÖNMEZ

  Matematiksel Modelleme Problemlerinin Yapılandırılması Üzerine Tasarım Tabanlı İnceleme: Finansal İçerik Örneği

  [Özet] [Tam Metin]

  6- Olufemi Deborah NINAN, Abimbola Rhoda IYANDA, Isaac Olufemi ELESEMOYO, Esther Olamide OBASA

  Computational Analysis of Igbo Numerals in a Number-to-text Conversion System

  [Özet] [Tam Metin]

  7- Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Miyase TUTAR, Gökhan SONTAY

  Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

  [Özet] [Tam Metin]

  8-Üzeyir BEREKECİ, Mustafa YAZICI

  Balık Kılçığı Tekniğinin Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

  [Özet] [Tam Metin]

  9- Zafer KUŞ, Erhan GÜNEŞ, Uğur BAŞARMAK, Hamza YAKAR

  Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  [Özet] [Tam Metin]

  10-Zeki APAYDIN, Mehmet Ali KANDEMİR

  Aktif Öğrenme Yaklaşımı Jigsaw II Tekniğinin 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi

  [Özet] [Tam Metin]

  11- Sadrettin AKYIL, Rıfat EFE

  Biyoloji Öğretmenlerinin Okul Laboratuvarlarının Yeterliği ile İlgili Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

  [Özet] [Tam Metin]